TECHNIK ROLNIK2017-02-02  

TECHNIK ROLNIK 314207

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich, organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej, podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

 

 Proponowane przez szkołę przedmioty w zakresie rozszerzonym spośród:

- matematyka

- chemia

 

Proponowane przez szkołę 2 przedmioty punktowane przy naborze:

- chemia

- biologia     W trakcie nauki w technikum zdajesz następujące kwalifikacje:

     R.3. "Prowadzenie produkcji rolniczej" (po klasie III)   
      - R.16. "Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej" (po klasie IV)Adres szkoły:

Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie

 64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 3843675

 Fax (68) 3843838

strona www: www.zsritpowodowo.pl

e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl