Zajęcia pozalekcyjne2013-05-31  

1. Studio telewizji szkolnej - TV BUDA 
2. Koła przedmiotowe 
3. Sekcje sportowe

- lekkiej atletyki

- zapasy

- strzelectwo  
4. Koło komputerowe 
5. Koło "Młoda Redakcja"