TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK SPEDYTOR
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK WETERYNARII
TECHNIK AWIONIK
Kalendarium
2017-09-01
 
KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1. Rok szkolny trwa od 04.09.2017r. do 22.06.2018r.

Podział roku szkolnego w klasach maturalnych i pozostałych
I semestr od 04.09.2017 do 19.01.2018r. – wszystkie klasy
II semestr od 22.01.2018 do 27.04.2018r. – klasy maturalne
II semestr od 22.01.2018 do 22.06.2018r. - dla pozostałych klas

2. Przerwy w nauce

01.11.2017r. – Święto Zmarłych
23.12.2017r.  – 31.12.2017r.-  zimowa przerwa świąteczna
12.02.2018r. – 23.02.2018r.-  ferie zimowe
29.03.2018r.- 03.04.2018r. – wiosenna przerwa świąteczna
01.05.2018r, 03.05.2018r, 31.05.2018r. – dni ustawowo  wolne 
30.04.2018r, 02.05.2018r, 04.05.2018r, 07.05.2018r, 08.05.2018r, 01.06.2018r.  dni  wolne – dyrektorskie  + 3 dni rekolekcji

3. Egzaminy zewnętrzne

04.05. – 25.05.2018r. - egzamin maturalny
19.06.2018r. - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – pisemny
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – praktyczny w pierwszym tygodniu wakacji

4. Praktyki śródroczne – terminy ustalone zostaną w terminie późniejszym

2 TMR – 2 tygodnie od 18.09.2017 do 29.09.2017r.
2 TŻiUG – 2 tygodnie, indywidualnie
2 TA - 2 tygodnie od 07.05.2018r. do 18.05.2018r.
2 TH – 2 tygodnie, indywidualnie
3 TS - 4 tygodnie od 07.05.2018r. do 01.06.2018r.
3 TL – 4 tygodnie od 07.05.2018r. do 01.06.2018r.
3 TH - 2 tygodnie, indywidualnie
3 TŻiUG - 2 tygodnie, indywidualnie
3 TM - 2 tygodnie od 07.05.2018r. do 18.05.2018r.
3 TA - 2 tygodnie od 07.05.2018r. do 18.05.2018r.

5. Spotkania z rodzicami

spotkanie z rodzicami uczniów klas I – 22.09.2017r. - godz.17.00
spotkanie z rodzicami – 24.11.2017r. -  godz.17.00 (informacyjne)
spotkanie z rodzicami – 18.01.2018r.  - godz.17.00 (koniec I półrocza)
spotkania z rodzicami – 23.03.2018r. -  godz.17.00 (informacyjne)
spotkanie z rodzicami –25.05.2018r.  -   godz.17.00  (wstępna klas. roczna)<- powrót
 liczba odwiedzin: 2347838      online: 1