TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK SPEDYTOR
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK WETERYNARII
TECHNIK AWIONIK
Aktualności
POTRAFIMY RATOWAĆ
2018-01-11
W dniach 03.01.2018r. – 09.01.2018r. klasy II TH, III TH i IV TH uczestniczyły w kursie pierwszej pomocy organizowanym w ramach projektu pt. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez nowoczesną edukację zawodową w Powodowie”. 
Uczniowie zapoznali się z podstawowymi czynnościami ratowniczymi niezbędnymi w nagłych wypadkach zagrażających zdrowiu i życiu poszkodowanego. W pierwszej części kursu uczniowie opanowali wiedzę teoretyczną z zakresu objawów, skutków i postępowania ratowniczego w urazach. Wiadomości te dotyczyły zarówno niemowląt, dzieci, jak i dorosłych i skupiały się wokół najczęściej występujących schorzeń i urazów.
Druga część szkolenia dotyczyła pokazu umiejętności ratowniczych i ćwiczeń praktycznych z zakresu pierwszej pomocy. Uczniowie mieli do dyspozycji szeroki wybór sprzętu ratowniczego w postaci opatrunków, bandaży, folii termoizolacyjnej oraz defibrylatora. Umiejętności resuscytacji krążeniowo oddechowej uczniowie ćwiczyli na fantomach. Duża ilość sprzętu szkoleniowego pozwoliła na wielokrotne powtarzanie technik ratowniczych w poszczególnych przypadkach urazów.
Dzięki szkoleniu uczniowie przede wszystkim nabyli podstawowe umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie potrafią sobie poradzić z opatrywaniem drobnych ran, jak i w różnych sytuacjach zagrażających życiu ludzkiemu. Poprzez ćwiczenia praktyczne uczniowie opanowali prawidłową technikę resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Tomasz Krawczyk

<- powrót
 liczba odwiedzin: 2438290      online: 1