Nauczyciele2021-04-01  

Artur Walczak-Mortezaei - dyrektor

Golik Alicja - zastępca dyrektora

Materna Ewa - kierownik kształcenia praktycznego

Och Ewa - kierownik internatu

Wróblewska Maria - pedagog szkolny

Ceglarek Katarzynawychowawca internatu, doradztwo zawodowe

Antczak Wojciech – przedmioty zawodowe w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Brychcy Emilia - matematyka

Czarnecki Mateuszwychowanie fizyczne

Dolczewska Karolina - j. angielski

Dulko Ewelinaj. angielski

Dulko Paweł - wychowawca internatu

Formaniewicz Dariusz przedmioty zawodowe w zawodzie technik geodeta

Grabarczyk Monika - informatyka, przedmioty informatyczne

Kaczmarek Aleksandra - wychowanie fizyczne 

Kazubska Aleksandra - zajęcia rewalidacyjno-ruchowe

Kaźmierczak Aneta - informatyka, przedmioty informatyczne

Kosicki Janusz - edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty zawodowe w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Krawczyk Dagmara - przedmioty zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa

Kryś Edyta - przedmioty zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu

Kuprianowicz Ewa - j. niemiecki, przedmioty zawodowe w zawodzie technik spedytor

Lisiecka Krystyna - j. rosyjski, bibliotekarz

Lisiecki Robert - historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, przepisy ruchu drogowego

Łukaszewska Natalia - przedmioty zawodowe w zawodzie technik weterynarii

Łukaszewski Stanisław - instruktor nauki jazdy

Mitrus Karolina przedmioty zawodowe w zawodzie technik geodeta

Muszyński Włodzimierzhistoria, wiedza o społeczeństwie

Nagalska Karolina - biologia, biologia rozszerzona

Och Dariuszprzedmioty zawodowe w zawodzie technik spedytor 

Okupska Anna - religia, geografia

Olejniczak Hubertprzedmioty zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu

Patalas Marlena - j. angielski

Pazgrat Henrykobsługa techniczna i naprawa pojazdów i maszyn w rolnictwie

Perz Marta - wychowawca internatu

Pietrzykowska Honorata - matematyka

Piosik Joanna - j. polski, filozofia

Pluskota Kingaprzedmioty zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Popiół Anna - przedmioty zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Rubach Katarzyna - matematyka, statystyka

Senftleben Agnieszka przedmioty zawodowe w zawodzie technik weterynarii 

Sroka Agnieszka - chemia, przedmioty zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa i architektury krajobrazu

Tyszka Krzysztof - religia, przedmioty zawodowe praktyczne w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Wach Cezary - wychowanie fizyczne

Wachowska Lidia - wychowanie fizyczne

Wawrzynowicz Anna - j. polski

Weigt Elżbieta - historia, j. niemiecki

Weiss Małgorzata - j. polski

Wrona Edward - fizyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektryk

Zasadni Izabela - j. niemiecki