Zjazd Absolwentów Szkoły w Powodowie 20092009-10-07