Konto Rady Rodziców2020-10-05  

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców ZSRiT w Powodowie: