TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK SPEDYTOR
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK WETERYNARII
TECHNIK AWIONIK
Kalendarium
2018-08-31
 
KALENDARIUM  ROKU  SZKOLNEGO  2018 -2019

1.Rok szkolny trwa od 03.09.2018 do 21.06.2019 
Podział roku szkolnego w klasach maturalnych i pozostałych
- I semestr od 03.09.2018 do 11.01.2019r. – wszystkie klasy
- II semestr od 28.01.2019 do 26.04.2019r. – klasy maturalne (wystawienie  ocen do 15.04.2019r.)
- II semestr dla pozostałych klas 28.01.2018 do 21.06.2019r. (wystawienie ocen do 12.06.2019r.)

2.Przerwy w nauce
- 01.11.2018r, 01.01.2019,01.05.2019r, 03.05.2019r, 20.06.2019r. – dni ustawowo wolne
- 24.12.2018r.  – 31.12.2018r. -  zimowa przerwa świąteczna
- 14.01.2019r. – 27.01.2019r. -  ferie zimowe
- 18.04.2019r. - 23.04.2019r. – wiosenna przerwa świąteczna, (rekolekcje do uzgodnienia – dni dyrektorskie)
- 12.10.2018, 02.11.2018r, 02.05.2019r, 6,7,8.05.2019 (matura) - dni dyrektorskie

3.Egzaminy zewnętrzne
- egzamin maturalny – 06.05. – 25.05.2019r.
- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – pisemny 18.06.2019r.
- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – praktyczny (dokumentacja) 17.06.2019, praktyczny z wykonaniem od 21.06 do 04.07.2019r.

4.Spotkania z rodzicami 
- spotkanie z rodzicami wszystkich klas – 21.09.2018r. godz. 17.00 (informacyjne), rodzice klas pierwszych godz.17.00 spotkanie z Dyrekcją na świetlicy
- spotkanie z rodzicami – 07.12.2018r. - godz.17.00 (informacyjne)
- spotkanie z rodzicami – 11.01.2019r. - godz.17.00 (koniec I półrocza)
- spotkania z rodzicami – 28.03.2019r. - godz.17.00 (informacyjne, głównie dla klas maturalnych)
- spotkanie z rodzicami – 24.05.2019r. - godz.17.00 (wstępna klasyfikacja pozostałych klas)

<- powrót
 liczba odwiedzin: 2900379      online: 1