TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK SPEDYTOR
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK ELEKTRONIK
TECHNIK AWIONIK
Kalendarium
2016-09-01
 
KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1. Rok szkolny trwa od 01.09.2016r. do 30.06.2017r.

Podział roku szkolnego w klasach maturalnych i pozostałych
I semestr od 01.09.2016r. do 27.01.2017r. - wszystkie klasy
II semestr od 13.02.2017r. do 28.04.2017r. - klasy maturalne
II semestr od 13.02.2017r. do 30.06.2017r. - pozostałe klasy

2. Przerwy w nauce

14.10.2016r.- DEN
11.11.2016r.- Narodowe Święto Niepodległości
23.12.2016r.- 31.12.2016r. - zimowa przerwa świąteczna
06.01.2017r.- Trzech Króli (dzień wolny od zajęć)
30.01.2017r.- 12.02.2017r. - ferie zimowe
13.04.2017r.- 18.04.2017r. - wiosenna przerwa świąteczna
01.05.2017r., 03.05.2017r., 15.06.2017r. - dni ustawowo wolne 
31.10.2016r., 02.05.2017r., 04.05.2017r., 05.05.2017r., 08.05.2017r.,16.06.2017r. - dni wolne dyrektorskie

3. Egzaminy zewnętrzne

egzamin maturalny – 04.05.2017r.-20.05.2017r.
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – 12.06.2017r. - pisemny, 13.06.2017r. - praktyczny

4. Praktyki śródroczne – terminy ustalone zostaną w terminie późniejszym

2 TMR – 2 tygodnie od 19.09.2016r. do 30.09.2016r.
2 TŻiUG – 2 tygodnie od 08.05.2017r. do 19.05.2017r.
2 TA - 2 tygodnie od 19.09.2016r. do 30.09.2016r.
2 TH – 2 tygodnie, indywidualnie
3 TS - 4 tygodnie od 20.03.2017r. do 14.04.2017r.
3 TL – 4 tygodnie od 20.03.2017r. do 14.04.2017r.
3 TH - 2 tygodnie, indywidualnie
3 TŻiUG - 2 tygodnie, indywidualnie
3 TM - 2 tygodnie od 08.05.2017r. do 19.05.2017r.
3 TA - 2 tygodnie od 08.05.2017r. do 19.05.2017r.
3 TELE - 2 tygodnie od 08.05.2017r. do 19.05.2017r.

5. Spotkania z rodzicami

spotkanie z rodzicami uczniów klas I – 23.09.2016r. - godz.17.00
spotkanie z rodzicami – 18.11.2016r. -  godz.17.00
spotkanie z rodzicami – 27.01.2017r.  - godz.17.00
spotkania z rodzicami – 31.03.2017r. -  godz.17.00
spotkanie z rodzicami – 02.06.2017r. -  godz.17.00  wstępna klasyfikacja roczna


<- powrót
 liczba odwiedzin: 1746623      online: 1