TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK SPEDYTOR
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK WETERYNARII
TECHNIK GEODETA
TECHNIK GEODETA
Szkoła
PROJEKTY UNIJNE
„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”
2020-12-01

logo


Od listopada w szkole ruszył Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli.

W ramach projektu realizujemy:
  • projekt edukacyjny dla 16 uczniów w formie zajęć pozalekcyjnych, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z zastosowaniem cyfrowych narzędzi. Temat naszego podprojektu Pokolenie Z – Zawsze ON - zakłada znalezienie pomysłów na poprawę komunikacji międzypokoleniowej w szkole wykorzystując TIK w kształceniu: mapy myślowe, projekty graficzne, programowanie Lego EV3, wirtualna rzeczywistość, druk 3D;
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym przede wszystkim w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych, stosowania aktywnych metod pracy z uczniem oraz wykorzystania technologii cyfrowej w kształceniu.

Szkoła otrzymała wsparcie w stworzeniu:
  • wewnątrzszkolnej sieci internetowej umożliwiającej podłączenie szkoły do regionalnej sieci edukacyjnej, stworzenie wielofunkcyjnej platformy edukacyjnej;
  • sieci Wi-Fi oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak 16 tabletów, 3 roboty Lego EV3, 3 kostki Merge Cube.

<- powrót
 liczba odwiedzin: 4788803      online: 1