TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK SPEDYTOR
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK WETERYNARII
TECHNIK GEODETA
TECHNIK GEODETA
Aktualności
Informacja dla zdających egzamin potwierdzających kwalifikacje zawodowe
2021-08-25
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w komunikacie OKE w Poznaniu, świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty kwalifikacji zawodowej, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i zawodowego przeprowadzanego w sesji czerwiec – lipiec 2021 będzie można odbierać w ZSRiT najwcześniej od 8 września 2021 r. od godz.12.00.
<- powrót
 liczba odwiedzin: 4515759      online: 2