TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK SPEDYTOR
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK WETERYNARII
TECHNIK GEODETA
TECHNIK GEODETA
Szkoła
PROJEKTY UNIJNE
Projekt „Droga do sukcesu! - Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie” w ramach EFS
2020-07-06


logo_projektuPragniemy poinformować, iż Powiat Wolsztyński wraz z Zespołem Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Droga do sukcesu! - Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie”


Całkowita wartość projektu: 1 829 721,26 zł
Dofinansowanie projektu: 1 646 721,26 zł


Celem głównym projektu jest podniesienia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych wśród 150 uczniów (75K, 75M) i 10 nauczycieli (7K, 3M) kształcenia zawodowego oraz podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 100 uczniów (50K, 50M), a także podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Technikum w ZSRiT w Powodowie w wyniku doposażenia 7 pracowni zawodowych w okresie VI.2020-VI.2023r. Wsparciem objęte zostanie Technikum w ZSRiT w Powodowie, 150 uczniów (75K, 75M) oraz 10 nauczycieli kształcenia zawodowego (7K, 3M).


W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1. Doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie

2. Kursy zawodowe dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie

3. Poniesienie kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie

4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie

5. Staże zawodowe dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie


Rekrutacja do projektu odbędzie się na terenie ZSRiT w Powodowie w 3 etapach:

- wrzesień 2020
- wrzesień 2021
- wrzesień 2022

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

<- powrót
 liczba odwiedzin: 4788662      online: 2