TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK SPEDYTOR
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK WETERYNARII
TECHNIK GEODETA
TECHNIK GEODETA
TECHNIK ROLNIK
2020-02-24
 
TECHNIK ROLNIK 314207

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich, organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej, podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego. 

 

 Proponowane przez szkołę przedmioty w zakresie rozszerzonym spośród:

- informatyka

- biologia


 

Proponowane przez szkołę 2 przedmioty punktowane przy naborze:

- chemia

- biologia     Kwalifikacje:

     - ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej.
     - ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. Adres szkoły:

Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie

 64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 3843675

 Fax (68) 3843838

strona www: www.zsritpowodowo.pl

e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl

<- powrót
 liczba odwiedzin: 3965577      online: 3