TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK SPEDYTOR
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK WETERYNARII
TECHNIK GEODETA
TECHNIK GEODETA
Szkoła
PROJEKTY UNIJNE
WRPO w ramach EFS
2017-08-14
          logo_ue

Nazwa wnioskodawcy: Powiat Wolsztyński / Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie


Tytuł projektu: Podniesienie jakości kształcenia poprzez nowoczesną edukację zawodową w Powodowie

 

Projekt: współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zakres interwencji: Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

 

Termin realizacji projektu: 31.12.2016-30.11.2018

 

Całkowita wartość projektu: 1 361 076,00 zł

 

Kwota dofinansowania: 1 224 968,40 zł

 


Grupa docelowa: osoby, które w momencie przystąpienia do projektu uczą się, pracują bądź zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego, które należą do jednej z następujących grup:

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie

Nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu w ZSRiT w Powodowie.

 

W ramach projektu wsparciem w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018 zostanie objętych:

14 uczniów (12 mężczyzn i 2 kobiety) z kierunku technik awionik,

26 uczniów (6 mężczyzn i 20 kobiet) z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych,

24 uczniów (1 mężczyzna i 23 kobiety) z kierunku technik hotelarstwa,

30 uczniów (30 mężczyzn) z kierunku technik mechanizacji rolnictwa,

18 uczniów (3 mężczyzn i 15 kobiet) z kierunku technik architektury krajobrazu,

21 uczniów (10 mężczyzn i 11 kobiet) z kierunku technik spedytor,

11 nauczycieli (11 mężczyzn) z ZSRiT w Powodowie


Główny cel projektu: poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do skutecznego wejścia na rynek pracy 71 uczennic i 62 uczniów ZSRiT w Powodowie, a także poprawa kwalifikacji zawodowych 11 nauczycieli zawodu ZSRiT w Powodowie, w okresie do 30.11.2018 r.


Celem projektu jest również: unowocześnienie procesu kształcenia poprzez wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia wykorzystujących technologie ICT (3D), uzyskanie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji rynkowych, wzrost wśród uczniów postaw aktywnych w zakresie planowania własnej kariery zawodowej, doposażenie pracowni przygotowujących uczniów do egzaminu zawodowego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 liczba odwiedzin: 4788712      online: 1