TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK SPEDYTOR
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK WETERYNARII
TECHNIK GEODETA
Aktualności
Zaproszenie do składania ofert na realizację śródrocznych praktyk zawodowych - klasa III TA
2019-08-08

Szanowni Państwo!

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie zaprasza Państwa do składania ofert na realizację wiosennych (marzec-maj) praktyk zawodowych dla uczniów klas trzecich kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu.

 Wszystkie niezbędne informacje związane z realizacją praktyk zawodowych zawarte są w załącznikach.

Ważne! Załącznik nr 3 – Zasady i korzyści wynikające z odbywania praktyk zawodowych w Zakładzie przygotowuje samodzielnie oferent. Zawarte w nim propozycje wsparcia Zespołu Szkól Rolniczych i Technicznych w zakresie np. doposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu, wycieczek dydaktycznych czy nagradzania najlepszych uczniów w zawodzie, czy też inne działania jakie wskażą Państwo w tym załączniku będą dodatkowym atutem przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Oczekujemy na Państwa oferty do dnia 26 sierpnia 2019r. do godz. 11.00. Oferty można przesłać pocztą elektroniczną na adres zsrpowodowo@poczta.onet.pl lub pocztą tradycyjną na adres ZSRiT Powodowo, Powodowo 1, 64-200 Wolsztyn, bądź osobiście do sekretariatu szkoły w godz. 8.00-15.00.

Z poważaniem
Artur Walczak – Mortezaei
Dyrektor ZSRiT im. H.Cegielskiego w Powodowie

 

 

 liczba odwiedzin: 3302612      online: 1